Perheystävällinen Helsinki

Toimivat ja saavutettavat lähipalvelut.
 • Terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa ja aikoja saatavilla silloin kun tarve on. Palveluiden ilta- ja viikonloppuaikoja on lisättävä. ​

 • Neuvolapalvelujen keskittäminen perhekeskuksiin on vienyt palvelut kauemmaksi. Julkisilla kulkuvälineillä tulee päästä perhekeskusten palvelujen ääreen helposti ja ilman vaihtoja.

 • Perheneuvoloiden ja perhekeskusten resurssit on turvattava, jotta yhteistyö eri tahojen kanssa on sujuvaa. Se että kaikki löytyy saman katon alta on helpottanut asioiden hoitoa. Lapsen fysioterapia on samassa tutussa paikassa, eikä kaukana toisaalla kuten ennen. 

 • Lapsiperheiden kotipalvelua on vahvistettava. Palvelun pitää olla saatavilla myös nopealla aikataululla perheiden vaihtuviin tilanteisiin, esimerkiksi onnettomuuden sattuessa. 

 • Digitaalisia yhteydenpitokanavia kaupunkilaisten ja kunnan välillä on kehitettävä.

Lasten ja perheiden tarpeet huomioon kaupunkisuunnittelussa. 
 • Perheille on oltava saatavilla kohtuuhintaista asumista. ​​Joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä.

 • Kaupungilla liikkumisesta on tehtävä turvallista ja sujuvaa:

  • Kävelykeskustassa on perheen pienimpienkin turvallista liikkua 

  • Esteettömiin paikkoihin on helppo mennä niin lastenvaunujen kuin rullatuolinkin kanssa. 

Laadukas varhaiskasvatus on sijoitus tulevaisuuteen.
 • Varhaiskasvatuksen tulee olla lähellä ja saatavilla silloin kun perhe sitä tarvitsee. 

 • Pysyvät ryhmät ja sitoutunut henkilöstö luovat lapsille turvallisen kasvuympäristön. Näihin tulee panostaa palkkauksen, työolojen ja laadukkaan johtamisen kautta. 

 • Lapsen ikään ja tarpeisiin sopivat ryhmäkoot ovat välttämättömiä, jotta lapsen voi jättää hoitoon turvallisin mielin. 

 • Tiedonsaantia varhaiskasvatuksen hakukäytännöistä ja haun etenemisestä tulisi helpottaa.

Yhdenvertainen lapsuus

Koulutukseen satsaaminen maksaa itsensä takaisin.
 • Kouluissa ryhmäkokojen pitää olla riittävän pieniä, jotta opettaja ehtii kohdata lapset yksilöinä. 

 • On vahvistettava koulujen resursseja, jotta ne voivat tukea heikommin pärjääviä ja erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. 

 • Lasten ja koululaisten pahoinvoinnin, masennuksen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn tarvitaan riittävästi turvallisia aikuisia, joiden kautta maailma asettuu lapselle ikätason mukaisesti käsiteltäväksi ja hallittavaksi. 

 • Kouluja tulee rakentaa oppiminen ei tilat ja säästöt edellä. Muunneltavuus ei ole syy rakentaa esteellisiä kouluja. 

 

Paras paikka kasvaa ja harrastaa.
 • Mielekäs, maksuton ja koulujen yhteydessä tapahtuva matalankynnyksen harrastustoiminta edistää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa ja ennaltaehkäisee lasten pahoinvointia.   

 • Koululaisille tulisi tarjota vapaa-ajan toimintaa aamuisin, iltapäivisin ja loma-aikana ja vielä toisen luokan jälkeenkin Ruotsalaisen mallin mukaisesti.

 • Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien syntymistä tulee ehkäistä pitämällä huolta perheiden hyvinvoinnista, laadukkaista kasvatus- ja koulutuspalveluista sekä lastensuojelun riittävistä resursseista. Lisätään lapsilähtöistä budjetointia.

Kaupunki kutsuu viihtymään ja leikkimään. 
 • Kirjastot yhdistävät kaupunkilaisia vauvasta vaariin. Oodista on tullut valtava menestys kaupunkilaisten olohuoneena. Kaupungin tiloihin tarvitaan lisää vastaavaa, eli viihtyisiä paikkoja lapsille myös lähellä keskustaa.

 • Leikkipaikoilla ja leikkipuistoilla voisi olla opettavaisia teemoja historiasta ja luonnosta; hyviä esimerkkejä löytyy Tukholmasta. Aikuisille ja nuorille tulisi aina varata liikkumismahdollisuuksia leikkipaikkojen lähelle. 

Ilmasto ja ympäristö

Kaupungin tulee auttaa asukkaitaan vähentämään päästöjään. Kaupunkilaisille syntyy hiilidioksidipäästöjä erityisesti liikkumisesta, asumisesta ja ruuasta.

 • Kaupunki voi vaikuttaa julkisten tai kestävien liikkumisvaihtoehtojen houkuttelevuuteen, sähkön- ja lämmöntuotannon päästöihin sekä kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutuksiin.

 • Pyöräilymahdollisuuksia parantamalla yhä useampi uskaltautuu pyöräilemään, ja liikennekulttuuri muuttuu mukavammaksi sekä pyöräilijöille että autoilijoille. Pyöräteitä ja muita pyöräilijöille sopivia kulkuväyliä tarvitaan lisää! 

 • Helsingin tulee panostaa lasten ilmastokasvatukseen varmistamalla kasvatusalan ammattilaisten pääsyn jatkokoulutuksiin. 

 

Lähiluonto kutsuu palautumaan ja virkistymään.

Lyhytkin piipahdus metsässä parantaa oloa. Oleskelu luonnossa virkistää mieltä, laskee sykettä ja vähentää stressiä.

 • Päiväkotien pihoilla metsillä ja luontoalueilla on tutkitusti terveysvaikutuksia.

 • Virkistäviä metsiä ja puistoja täytyy olla lähellä ihmisiä, samoin kuin turvallisia uimarantoja ja uimapaikkoja, joissa voi käydä myös talvisin.

Tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaatii syrjivien rakenteiden tunnistamista ja rohkeutta lähteä purkamaan niitä.

 • Neuvola on avainasemassa tasa-arvoisen vanhemmuuden tukemisessa. Palveluiden asiakkaana on tunnistettava koko perhe. Kun lapsella on kaksi huoltajaa, molemmat huoltajat on huomioitava yhdenvertaisesti. 

 • Päätökset tulee tehdä sukupuolivaikutusten arviointien kautta. 

 • Naiset käyttävät enemmän julkista liikennettä ja valaisu vähentää tutkitusti naisten kokemaa turvattomuutta ulkoilureiteillä. 

 • Anonyymi rekrytointi edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kaupungin rekrytoinneissa. 

 

Työn ja perhe-elämän helpompaa yhteensovittamista. 
 • Toimiva päivähoitojärjestelmä on edellytys vanhempien työssäkäynnille.

 • Varhaiskasvatuspaikan tulee olla perheen saatavilla viiveettä ja läheltä, kun sitä tarvitaan. Lapsia syntyy ympäri vuoden, eikä varhaiskasvatuspaikan saaminen kohtuullisen yhteyden päästä voi edellyttää aloitusta elokuussa.

 • Aina päätöksiä tehdessä pitää tunnistaa niiden vaikutus perheiden arjen toimivuuteen.

 

Kansainväliset osaajat
 • Kaupungilla on merkittävä rooli alueen työllisyyden edistämisessä. Tuetaan Suomeen muuttaneiden työllistymistä ja työhön perehtymistä esimerkiksi yritysyhteistyöllä sekä edistämällä erityisesti naisten pääsyä työmarkkinoille. 

Helsingistä perheystävällinen työnantaja.
 • Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Panostetaan siihen, että Helsinki ottaa henkilöstöpolitiikassa huomioon työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja mahdollistaa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. 

Lisäksi...

 

Vihreiden kuntavaaliohjelmaan pääset tutustumaan täältä!

MiBin kuntavaalitavoitteet täällä!

8.png
Annica_Moore_Studio_Valmiit-3_WEB_edited

Helsingin kehittämiseen liittyviä blogi- tekstejä