Murskataan 5 myyttiä matkalla kohti työelämän tasa-arvoa

Monella on mielikuva, että elämme tasa-arvoisessa maassa, kunnes työelämässä ei menekään asiat ihan niinkuin olisi kuvitellut. Epätasa-arvoon törmää työelämässä varmimmin halutessaan lapsia, johtotehtäviin tai edes yhtäläistä ansiokehitystä.

Naisten ja miesten tulojen välinen kuilu on edelleen suuri uutisoi YLE viikonlopulla. Tärkeimpiä syitä naisten ja miesten välisen ansiokehityksen eriytymiseen on naisten sijoittuminen matalampiin asemiin, heikompi eteneminen uralla, pitkät perhevapaat ja alhaisempi työtuntien määrä.


Pirstotuvatko työurat -tutkimushanketta johtava Satu Ojala toteaa YLE:n jutussa mielestäni hyvin, että ammatti- ja työtuntieroilla sekä perhevapailla voi kyllä selittää tuloeroja, mutta ei sitä, ovatko näin isot erot sukupuolten kesken oikeudenmukaisia.


Kun puhutaan sukupuolten välisistä tuloeroista syyt ja ratkaisut siirretään usein yksilön vastuulle. Tulee hakeutua miesvaltaiselle alalle, pyytää hanakammin palkankorotuksia, jättää lapset saamatta. Ja aina löytyy se joku johtajanainen esimerkiksi, joka on onnistunut pääsemään asemaansa ihan omilla ansioillaan.


Tampereen yliopiston tutkimuksessa on kuitenkin huomattu, että naisten hakeutuessa paremmin palkatuille aloille, he eivät lopulta pääse etenemään urallaan sen paremmin. Miesenemmistöisillä aloilla ja koulutustaustoilla ansiokuilu on suurin piirtein yhtä suuri kuin muillakin aloilla.


Naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta yritysten johdossa ollaan myös vielä hyvin kaukana. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on Suomessa vain 8% naisia. Muutos on tälläkin saralla tuskastuttavan hidasta, mutta on sitä vuosi vuodelta silti tapahtunut. Miten sitä voisi nopeuttaa, kysytte kenties.


THL:n blogissa Mia Teräsaho ja Sonja Soronen listaavat viisi erilaista myyttiä ja uskomusta johtajuudesta, jotka varsinkin osana organisaation rakenteita ja rekrytointia myötävaikuttavat siihen, että naisten eteneminen johtotehtäviin ja parempiin ansioihin takkuaa. Olen koonnut ne myös tähän alle. Ihan jo näitä myyttejä tiedostamalla ja purkamalla voidaan päästä eteenpäin. Lisäksi työpaikoille toki tarvitaan myös toimivia tasa-arvosuunnitelmia, palkka-avoimuutta ja paljon määrätietoisia lasikattojen murtajia.


1. Sukupuolella ei ole väliä, vaan osaaminen ratkaisee

Miehet sijoittuvat naisia vaativampiin työtehtäviin heti työuran alussa – vaikka olisivat suorittaneet saman tutkinnon kuin naiset. Tutkimuksissa on myös havaittu, että johtotehtävät pysyvät miesenemmistöisinä, koska rekrytoinneista vastaavat miehet rekrytoivat johtotehtäviin kaltaisiaan miehiä.


2. Johtajaksi pätevöittää vain teknillinen koulutus

Suomessa yritysten ylimmän johdon tehtäviin valitaan paljon johtajia, joilla on tekninen koulutustausta. Tätä käytäntöä ylläpitämällä rajataan pois suuri määrä potentiaalia.


3. Naiset eivät halua johtajiksi

Naiset kokevat sukupuolestaan olevan haittaa uralla etenemisessä, etenkin miesenemmistöisillä työpaikoilla ja aloilla. Yrityskulttuuri, jossa lähtökohdat eivät ole tasapuoliset on lannistava, eikä kannusta edes hakeutumaan johtoon.


4. Johtajan tulisi sopia tiettyyn kapeaan miehen malliin

Mielikuvat tietynlaisesta johtajasta rajoittavat kaikkien normista poikkeavien, myös vähemmistöryhmiin kuuluvien miesten mahdollisuuksia edetä urallaan.


5. Johtaminen ja perhe-elämä eivät sovi yhteen

Johtajanaiset ovat johtajamiehiä useammin lapsettomia, sillä miehelle perhe lasketaan eduksi kun taas naiselle hidasteeksi uralla.


Lopuksi. Yrityksissä ja yhteiskunnassa menetetään paljon motivaatiota, tekemistä ja osaamista, jos urakehitys ei perustu tasapuolisiin kriteereihin ja hakijoiden osaamiseen. Nämä yllä olevat myytit edustavat kuitenkin varsin puhuttelevia ennakko-oletuksia, joita harvempi osaa edes kyseenalaistaa. Samaten sukupuolten tasa-arvo saattaa olla helppo aihe sivuuttaa, jos se nähdään jo toteutuneena, valmiina. Kyseenalaistamalla vallitsevia "näin on aina tehty" -toimintamalleja, arvokkaana pidetyn työn olettamia, sekä ennakkoluuloja naisista työntekijöinä voidaan vihdoin päästä eteenpäin kohti tilannetta, jossa työelämä kohtelee meitä kaikkia vähän paremmin.


Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-11752164?fbclid=IwAR2pOpqxDRPRcHaIhEiF3cIHh7wFooSVJyCpYZGJhWmTjRZsHl1lBVYkkdI


https://blogi.thl.fi/sukupuolella-valia-yritysjohdossa-viisi-myyttia-johtajuudesta/

_DSC3747.jpg

Moi! Kiva, että löysit tänne. 

Tämä on Annica Mooren blogi. Kerron täällä työstäni, perhevapaista, lapsiperhearjesta ja työelämän kehittämisestä, mutta myös ajatuksistani Helsingin kehittämiseksi. 

 

Olen Vihreiden ehdokas kuntavaaleissa 2021.