Työelämä kaipaa perheystävällistä johtamista - tästä siihen vinkit!

Kevät 2020 nosti perheystävällisen johtamisen arvostusta monessa työntekijässä. Koronatilanne ajoi lapset pois kouluista ja työntekijät pääsääntöisesti kotiin. Tässä yhtälössä moni esihenkilö pääsi tutustumaan tiimiläisten perheisiin ja lapsiin läheisemmin ainakin toivottavasti. Paljolti oli kyse kiinnostuksesta ja ymmärryksen osoittamisesta. 


Perheystävällisellä johtamisella tarkoitetaan käytäntöjä, jotka edesauttavat työn ja perheen yhteensovittamista ja tasapainoista työn ja muun elämän yhdistämistä. Ihmisillä on vain yksi arki  siihen kuuluvat sekä työ että muu elämä. Monilla meistä muun elämän osa-alueeseen linkittyy vahvasti erilaiset perhesuhteet. Perheystävällisen johtamisen kautta voidaan lisätä tasapainoa työn ja perheen välillä, kasvattaa työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa työkykyä.  Alla 12 kohdan lista perheystävälliselle johtajalle olkaa hyvät:   1. Empatia viljele sitä kaikkialle Keskeistä perheystävällisessä johtamisessa on empaattinen suhtautuminen. Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta. Empaattinen ihminen pystyy asettamaan itsensä toisen asemaan ja ymmärtämään toisen kokemia tunteita. Johtamisessa keskeistä on halu ymmärtää toisia, ja kyky lämpimästi ja myötätuntoisesti eläytyä muiden asemaan ja tilanteeseen.  2. Mahdollista toimivat työjärjestelyt erityisesti etätyöt Joustot vaikuttavat vahvasti työntekijän hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Luottamus ja hyvä tahto toimivat molemmin puolin. Työntekijä, joka kokee saavansa luottamusta osakseen, on tarvittaessa valmis joustamaan myös työnantajan suuntaan.


MiBin jäsentutkimuksessa (2020, n=541) etätöiden mahdollistaminen nousi keskeiseksi työn ja muun elämän mahdollistavaksi elementiksi. Aina työnkuvan niin salliessa kannattaa mahdollistaa mahdollisimman jouheva etätyö. Lisäksi työaikasuunnittelu yhteistyössä työntekijöiden kanssa, mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin, opintovapaamahdollisuudet, työhön paluun tuki palatessa perhevapailta tai pitkiltä sairauslomilta ja lyhennetty työaika ovat hyviä esimerkkejä monista mahdollisuuksista järjestää työaikaa yksilön tarpeiden mukaisesti. Keskustele avoimesti vaihtoehdoista. 

3. Toimi esimerkkinä Hyvä esihenkilö toimii itsekin esimerkkinä työn ja muun elämän hyvästä yhteensovittamisesta. Esihenkilönä on tärkeä myös omalla toiminnallaan viestiä, että perhe ja läheiset ovat ykkösiä ja työt on järjesteltävissä niiden ympärille. Perheystävälliset johtajat jäävät itsekin perhevapaille, puhuvat perheistään, eivätkä varaile kokouksia iltamyöhään, ellei niihin ole mahdollista osallistua etänä. Lisäksi, perheystävälliset johtajat toimivat luonnollisesti myös oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti eivätkä ainakaan sorsi ketään perhetilanteeseen liittyen.  4. Kerää oikeaa tietoa oikeuksista ja velvoitteista Perhetilanteita on erilaisia eikä yksi muotti sovi kaikille. Älä oleta vaan selvitä pelisäännöt avoimesti. Pidä huolta, että vanhemmat voivat jakaa perhevapaansa tasapuolisesti. Isät ja äidit voivat molemmat kulmakarvoja kohottelematta käydä neuvolassa tai hoitovapaalla, ja molemmat voivat hyvin myös hoitaa sairasta lasta kotonaan. Organisaation eri perheystävälliset käytännöt kannattaa myös viestiä mahdollisimman avoimesti kaikille.  5. Älä syrji Raskauteen ja perhevapaisiin linkittyy edelleen luvattoman paljon syrjintää, ne ovat syrjintätapauksissa ykkössyy ottaa yhteyttä liittoihin. Ethän kysy rekrytoinnissa perhetaustasta? Voisiko rekrytointiin harkita anonyymiä hakemusmenettelyä? Ethän päätä muuten hyvää työsuhdetta perhevapaisiin? Tarjoa haasteita myös pienten lasten vanhemmille. Lisätietoja aiheesta löytyy myös yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilta.

6. Sano kyllä aina kun vain suinkin mahdollista Myönteisellä asenteella pääsee pitkälle. Perhettä koskevissa tilanteissa ihmiset ovat usein herkimmillään, ja silloin on hyvä tilaisuus vahvistaa sitoutumista molemmin puolin. Pienillä joustoilla työntekijän suuntaan työnantaja voi antaa tärkeän viestin siitä, että juuri tämä työntekijä on tärkeä ja arvostettu. Vastineeksi työnantaja saa usein erittäin kiitollisen ja sitoutuneen tekijän pitkäksi aikaa. 7. Luo avoin ilmapiiri perheistä puhumiselle Työyhteisöön mahtuu yhtä monta perhetilannetta kuin on työntekijöitäkin. Hyvä ja avoin ilmapiiri kannustaa kaikkia uskaltamaan puhua omista tärkeistä ihmisistään niissä rajoissa, jotka itsestä oikealta tuntuvat. 8. Anna tasa-arvoiset mahdollisuudet perhevapaille  Sekä äitien että isien elämä mullistuu lapsen syntymän myötä. Kysy perhevapaasuunnitelmista avoimesti. Johda kulttuuria, jossa sekä isät että äidit saavat tehdä omannäköisen valinnan. Hyödynnä sijaisia myös lyhyemmissä poissaoloissa, jotta töihin paluussa kuormittuminen vähenee.


9. Kaikki perheet samalle viivalle Kenen ehdoilla loma-aikoja sumplitaan? Koulujen ja päiväkotien aikataulut aiheuttavat haasteita monen perheen aikatauluihin, mutta tämä ei saisi vaikuttaa negatiivisesti muihin työyhteisön jäseniin. Yhdessä sovitut ja tasavertaiset käytännöt työpaikalla ovat avain hyvään ilmapiiriin ja työntekijöiden sitoutumiseen. 10. Mahdollista lapsen hoito eri tavoin Työn ja perheen yhteensovittaminen on perheelle haaste silloin, kun lapsen tai lasten hoitopaikka on kaukana työpaikasta ja kodista. Lapsen hoitopäivät venyvät ja työntekijän kuormitus kasvaa. Joillain työpaikoilla on päädytty järjestämään esimerkiksi mahdollisuus tilata työnantajan laskuun kotiin hoitaja, jos lapsi on sairaana tai toipilaana, tai mahdollistettu pienille koululaisille oma tila iltapäivän oleskeluun työpaikan yhteyteen.  11. Pienet eleet ovat suuria  Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään vuosittain marraskuussa. Jo pienikin kosketus vanhempien työpaikkaan voi olla lapselle merkittävä, ja vanhemmille sekä asiakkaille osoitus perheystävällisistä arvoista. Löydä omalle työpaikalle sopiva mahdollisuus osallistua.  Muistaminen perhetapahtumien yhteydessä ilahduttaa varmasti. Kutsu myös perheenjäsenet mukaan työpaikan tapahtumiin. Muista lähettää kutsut työpaikan tapahtumiin myös perhevapailla tai muista perhesyistä poissa oleville työntekijöille. 12. Kohtaa suru tai kriisi Työntekijän puolison, lapsen tai muun läheisen kuolema tai vakava sairastuminen vaikuttaa koko työyhteisöön. Esihenkilö on avainasemassa työhön paluuseen liittyvissä käytännön asioissa ja tarjolla olevasta tuesta tiedottamisessa. Työhön paluuta vakavan sairauden tai läheisen kuoleman jälkeen voidaan tukea monenlaisilla työhön liittyvillä järjestelyillä ja työterveyden tuella. Kriisin kokenut on itse parhain taho kertomaan millainen kohtaaminen ja tuki hänestä tuntuu hyvältä.

Lopuksi: Työ ja perhe kuuluvat samaan arkeen  Perheystävällinen johtaminen ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.

Perheystävällisen johtamisen kehittäminen organisaatiossa on osa työkyvyn ja työssä jaksamisen tukemista, työn tuloksellisuuden vaalimista, tasa-arvoisuutta ja eri-ikäisten työntekijöiden huomioimista.

Kirjoittaja: Annica Moore, toiminnanjohtaja Mothers in Business MiB ry


Listauksen tausta-aineistona on käytetty MiBin ja The Siqnificant Companyn jäsenkyselyä, joka selvitti, mitkä asiat ovat merkityksellisiä työssäkäyvile äideille. Lisäksi on hyödynnetty mm. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka sivuston aineistoja ja Monimuotoiset perheet -verkoston verkkosivuja. 


Blogi on alunperin julkaistu MiBin nettisivuilla:

https://www.mothersinbusiness.fi/blog/2020/6/8/perheystvllinen-johtaminen-on-tn-kevn-noussut-arvoon-arvaamattomaan-parhaat-vinkit-jakoon

_DSC3747.jpg

Moi! Kiva, että löysit tänne. 

Tämä on Annica Mooren blogi. Kerron täällä työstäni, perhevapaista, lapsiperhearjesta ja työelämän kehittämisestä, mutta myös ajatuksistani Helsingin kehittämiseksi. 

 

Olen Vihreiden ehdokas kuntavaaleissa 2021.