Lähipäiväkodit kuntoon - pienet ryhmäkoot ja tarpeeksi pätevää henkilökuntaa

Lähikoulujen tilanne on puhuttanut viime viikkoina, samalla kun keskustelua käydään vanhempien koulushoppalusta. Varhaiskasvatuksen osalta pitkät etäisyydet ja päiväkotishoppailu eivät ole vaihtoehtoja, eikä millään tavalla toivottavia kehityskulkuja. Meidän tulee varmistaa, että jokainen Helsinkiläinen päiväkoti on laadukas ja luotettava lähipäiväkoti.


Laadukas varhaiskasvatus lähellä kotia on lapsen etu, mutta myös edellytys vanhempien työssäkäynnille.


Koulujen ja päiväkotien laatu vaihtelee kuitenkin alueellisesti paljonkin. Kantakaupungissa ja sen liepeillä on paremmin pätevää henkilökuntaa ja vanhemmat myös osaavat vaatia laatua enemmän. Kauempana keskustassa tilanne saattaa olla toinen. Esimerkiksi 150 lapsen päiväkodissa Länsi-Helsingissä on vain 4 pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa.Erityislapsille ja heidän vanhemmilleen tilanne on erityisen vaikea. Osaamista erityislapsista ei välttämättä ole lainkaan. Tehostetun tuen varhaiskasvatus tarkoittaa käytännössä, että ryhmässä on vain yksi lapsi vähemmän. Kiertävällä erityisopettajalla on vastuullaan alueellaan yli 700 lasta, joten hän ei pysty riittävästi tukemaan päiväkotien kasvattajia etenkin, kun korona-aikana vierailuja on vältetty. Neuvoilla ei ole pysyvää vaikutusta, jos henkilökunnalla ei ole aikaa eikä resursseja sisäistää tai hyödyntää oppeja. Sama koskee lapsen oman toimintaterapeutin vierailuja.


Tiiviisti rakennetussa kantakaupungissa ongelmaksi muodostuu tilojen puute. Lapset eivät mahdu nykyisiin tiloihin ja uutta päiväkotia ei saada alueelle. Lapset saattavat joutua sen takia kulkemaan pitkiä matkoja. Kulkeminen on aina pois perheen muista voimavaroista. Varhaiskasvatuspaikkoja on kuitenkin lisätty viime aikoin a valtavasti. Samaa tahtia ovat kuitenkin lisääntyneet erilaiset luovat ratkaisut ryhmien muodostamisessa. Päiväkodeissa esimerkiksi lisääntyy hälyttävästi 14 +14 lapsen ryhmät. Toki tällä tavoin saadaan lisää päiväkotipaikkoja, mutta miten käy sen turvallisen ja laadukkaan hoidon mitä pienet lapset tarvitsevat?


Laadukas varhaiskasvatus lähellä kotia ei ole tätä. Meidän tulee minimoida eriarvoistuminen alueiden välillä. Tarvitsemme läpinäkyvyyttä ja mittareita, joilla varhaiskasvatuksen laatua voidaan seurata ympäri Helsinkiä.


Meillä on Helsingissä varaa olla kasvattamatta ryhmäkokoja, niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. Meidän tulee panostaa lapsiin.


Panostukset varhaisiin vuosiin palautuvat tutkimuksien mukaan 7-13 kertaisena.


_DSC3747.jpg

Moi! Kiva, että löysit tänne. 

Tämä on Annica Mooren blogi. Kerron täällä työstäni, perhevapaista, lapsiperhearjesta ja työelämän kehittämisestä, mutta myös ajatuksistani Helsingin kehittämiseksi. 

 

Olen Vihreiden ehdokas kuntavaaleissa 2021.